Over Verdermetdebedoeling

‘Een maatschappij waarin steeds meer vanuit de bedoeling gedacht, gewerkt en georganiseerd wordt. Zodat leerlingen, patiënten, bewoners en inwoners echt het startpunt zijn van het denken en professionals de ruimte, steun én verantwoordelijkheid voelen om daarin echt te doen wat nodig is. Inclusief de haalbaarheid, betaalbaarheid en rechtmatigheid die daar dan natuurlijk bij horen.’ 

Dat is onze bedoeling. Daar willen wij aan bijdragen.

Hoe

Met onze boeken en lezingen hebben we de laatste jaren enorm veel mensen en organisaties kunnen bereiken. Het werken vanuit de bedoeling klinkt inmiddels volop in  vele organisaties en dat is hartstikke mooi. Met verdermetdebedoeling.nl willen we de volgende stap zetten. En organisaties hulpmaterialen bieden om het werken vanuit de bedoeling ook echt handen en voeten te geven in de praktijk. We komen nog op te veel plekken waar wel volop wordt gesproken over de ‘klant centraal’ en ‘eigenaarschap laag beleggen’ maar er in de praktijk nog steeds op de oude wijze gedacht, gestuurd en gewerkt wordt. Het werken vanuit de bedoeling vraagt een andere manier van denken en een andere manier van doen en daar is meer voor nodig dan mooie woorden op papier. Dat kan een hele leuke en rijke zoektocht zijn, maar die vraagt wel aandacht en tijd – en wellicht een beetje hulp. 

Leren doe je ín de praktijk. Door elkaar continu te prikkelen vanuit een zelfde consistente verhaallijn, elkaar uit te nodigen daar samen mee te  experimenteren en daar de inzichten uit de delen. Daar kunnen heel goed inspiratiemomenten aan toegevoegd worden die mensen juist weg halen uit de praktijk, maar die dagen gaan op zichzelf het verschil niet maken. Daar is wat extra’s voor nodig.

Daarom organiseren we dit online festival. En op onze site zijn nog veel meer speelse prikkels voor inspiratie en verbinding in de waan van de dag te vinden.

Of misschien wil je wel een jaar lang door ons meegenomen worden in allerlei elementen van het werken vanuit de bedoeling? Sluit je dan aan bij ons leernetwerk.